Cantatedag

Zaterdag 22 september

Het was een belangrijk en gewaardeerd onderdeel van het eerste festival: de Cantatedag. We doen het weer. Bachs muziek gaat meer leven naarmate iemand zich er méér in verdiept. Drie koren uit de regio nemen hun kans waar en zullen onder de bezielende leiding van zanger, dirigent en barokspecialist Nico van der Meel gedurende een aantal repetities intensief werken en leren. Nico van der Meel neemt de zangers mee in zijn aandacht voor stilistische details, betekenis van de aria’s en recitatieven, interpretatie, stemgebruik, koorklank, de koor/orkestbalans en instrumentatie. Aan het eind kan het publiek in de Wilhelminakerk op de Blekersdijk luisteren naar wat zich aan moois heeft ontwikkeld.

Deelnemers

 • Merwe’s Oratorium Vereniging uit Dordrecht, dirigent Patrick van der Linden
 • Con Amore uit Zwijndrecht, dirigent Gerben Budding
 • De Witt Academy uit Dordrecht, dirigent Yvonne Peters
 • Solisten: n.t.b.

De koren worden begeleid door instrumentaal ensemble Musica Poetica, artistiek leider Jörn Boysen. De algehele leiding is in handen van Nico van der Meel.

Solisten

Het solistenkwartet, bestaande uit een mooie mix van mix van aanstormend talent en ervaren zangers, werkt met grote regelmaat bij de Nederlandse topensembles als de Nederlandse Bachvereniging, het Groot Omroepkoor en Nederlands Kamerkoor.

 • Tanja Obalski, sopraan
 • Talitha van der Spek, alt
 • Falco van Loon, tenor
 • Michiel Meijer, bas

Cantatedag-informatie

 • Programma: Nun komm der Heiden Heiland, BWV 61, Ehre sei dir, Gott, gesungen (cantate 5 van het Weihnachts-Oratorium, BWV 248) en het slotkoor uit Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiss, BWV 134.
 • Presentatie om 17.00 uur.
 • Toegang gratis, collecte bij de uitgang.