M

ANBI

ANBI informatie

Stand per 23 december 2013

 

Stichting Bachfestival Dordrecht

Fiscaal nummer: 821123282 O 01

Postbus 1141

3300 BC Dordrecht

info@bachfestivaldordrecht.nl           www.bachfestivaldordrecht.nl

Kamer van Koophandel 24468987     BTW nr 8211 23 282 B 01
Bankrekening NL51RABO0151878439     BIC: RABONL2U

 

Doelstelling

Het realiseren van een festival in de stad Dordrecht en directe omgeving met de muziek van Johann Sebastian Bach als uitgangspunt en leidraad voor het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, educatie en community art in het algemeen.

 

Beleidsuitgangspunten Bachfestival Dordrecht
Per december 2013

Het Bachfestival Dordrecht wil om het jaar tien dagen lang een samenhangend en tegelijk rijkgeschakeerd programma van hoge kwaliteit bieden met en rond het werk van Johann Sebastian Bach. Zijn werk is een onuitputtelijke bron die niet alleen het christelijke leven al eeuwen voedt en zal blijven voeden, maar ook het (inter)nationale seculiere muziekleven blijvend heeft verrijkt. Daarom geeft het festival ook een kwaliteitsimpuls aan het muziekaanbod in Dordrecht, dat hier met zijn kerken en andere unieke locaties een vanzelfsprekende plek voor is.

De gemeente Dordrecht heeft in 2009 de aanzet gegeven voor het festival. Het festival is opgezet als biënnale. Inmiddels hebben twee edities plaatsgevonden (2010 en 2012). Het Bachfestival werd vanaf het begin warm onthaald.

 

  1. Artistieke visie

Het Bachfestival Dordrecht wil meer zijn dan een traditioneel festival. Het festival heeft zich van meet af tot opdracht gesteld om te komen tot een open, vernieuwend en aansprekend muziekfestival, met daarin verleden, heden én meerdere culturele domeinen om zo nieuwe ontwikkelingen en nieuwe vormen mogelijk te maken.

Wat is de betekenis van de muziek van Johann Sebastian Bach voor de 21e eeuw? Met deze vraag als leidraad kan het festival, al onderzoekende en op meerdere vlakken (muziek, beeldende kunst, dans) een eigen, langjarige, bijdrage leveren aan het regionale en Nederlandse culturele landschap en te midden van de vele, internationaal gerenommeerde Bach festivals een eigen gezicht hebben.

De leidraad is geconcretiseerd tot een contrast in het programma tussen Bach Puur, waarin de klassieke Bach ruim baan krijgt, en Bach Anders, waarin aan Bach gerelateerde of op Bach geïnspireerde vernieuwende vormen worden gepresenteerd, zowel op muziekgebied als in combinatie met andere (podium)kunstvormen. Deze mix geeft het Bachfestival zowel een eigen als een eigentijdse identiteit.

Strikte ophanging aan één of twee thema’s per festival is niet noodzakelijk zolang de samenhangende programmeerlijnen maar duidelijk over het voetlicht komen. We onderzoeken de mogelijkheden voor het verstrekken van compositieopdrachten om de kracht van Bach te laten doorwerken bij huidige componisten.

 

  1. Festivalprofiel

Het festival wil in de eerste plaats een kwaliteitsaanbod voor de inwoners van Dordrecht en de Drechtsteden bieden. Daarbij staat de worteling van het festival in eigen stad en regio voorop, met betrokkenheid van amateur-musici die letterlijk van zich kunnen laten horen, publiek (inclusief scholen) dat óók actief deelneemt aan educatieve programma’s en vrijwilligers die bij de organisatie van het festival betrokken worden. Tevens wil het festival de uitstraling van Dordrecht als cultuurstad versterken en muziekliefhebbers uit binnen- en buitenland aantrekken. Aldus streeft het festival naar een lokaal aantrekkelijk programma met (inter)nationale allure waar het gaat om de kwaliteit van de programmering en de optredende artiesten

Deze drie uitgangspunten hebben geleid tot een festivalstructuur met enerzijds een hoogwaardige concertprogrammering en anderzijds een kalender van educatie/participatie/community activiteiten.
Het concertprogramma omvat een verrassende mix van bekend en onbekend repertoire, uitgevoerd door bekende en minder bekende musici, volgens het eerder genoemde contrast in het programma tussen Bach Puur en Bach Anders.

 

  1. Draagvlak: publiek, partners en sponsors

Het festival wil een breed geïnteresseerd publiek aanspreken dat binnen het totale programma iets van zijn gading kan vinden. Met Bach Puur en Bach Anders spreken we een publiek aan van lokaal tot en met (inter)nationaal) en met de educatie, participatie en community activiteiten een lokaal tot regionaal publiek.

Het profiel van ons publiek is gemiddeld tot hoger opgeleid, grotendeels ouder dan 40 jaar en autochtoon. Dit komt overeen met het landelijke profiel van klassieke muziekliefhebbers. Door de educatieve programma’s worden wel scholieren bereikt.

In de Dordtse regio woont een relatief groot aantal mensen met een kerkelijke achtergrond. In hoeverre ons publiek religieus of seculier is, is niet bekend. Het Bachfestival is uitdrukkelijke een muziekfestival, géén religieus festival. Maar de religieuze dimensie van Bachs muziek zal ongetwijfeld mee resoneren in waardering van het festival in deze regio, zowel door individuele muziekliefhebbers als via sociale verbanden (familie, kerken en verenigingen). Daar willen we rekening mee houden.

Onze partners
Wij werken samen met tal van partners in en buiten de stad: kerken, zalen, culturele partners, de horeca en middenstand in de binnenstad. Deze samenwerking heeft een tweeledig doel. Aan de ene kant is een tweejaarlijks festival voor de worteling in de stad afhankelijk van andere organisaties, aan de andere kant wil het festival bijdragen aan het bredere culturele leven, en aansluiten bij wat er aan lokale mogelijkheden en verbanden is. Wederzijdse inspiratie en blijvende banden, dat is het doel. Sinds het eerste festival komen verzoeken om samenwerking en creatieve impulsen binnen. Voor educatieve activiteiten is ToBe onze logische partner. Voor participatie activiteiten heeft Dordrecht een actief verenigingsleven. Voor community activiteiten hebben we contact met de verzorgingshuizen in de regio. De meerwaarde van het festival is dat voor deze samenwerkingsvormen artiesten annex docenten uit het landelijke professionele netwerk aangetrokken kunnen worden.

Onze sponsors
Het Bachfestival blijkt goed sponsorabel. Na een voorzichtige start in 2010 bleek de interesse van de sponsoren sterk te zijn toegenomen. Ook bij deze groep leeft het festival, sponsoren vinden het heel belangrijk dat Dordrecht op cultureel gebied op de kaart wordt gezet.

 

  1. PR en Marketing

We programmeren allereerst voor stad en regio maar willen ook dat de muziekliefhebber daarbuiten ons weet te vinden. De keuzes in onze marketing sluiten hierop aan. Het brede festivalprogramma op verschillende locaties, binnen verschillende contexten en voor verschillende doelgroepen vraagt om een complexe mix van marketinginspanningen. Om de uitstraling van het festival ook buiten de stadsgrenzen te ondersteunen, richt de campagne zich ook op de landelijke media. Gebruik van de sociale media spreekt voor zich.

Kaartverkoop

De opzet is om de kaartverkoop in samenwerking met partners via meerdere logistieke kanalen te organiseren: Energiehuis, VVV Dordrecht, online via onze website en ter plaatse bij de concerten.

De prijzen variëren tussen € 0 en circa €25.

 

  1. Financiën

Als tweejaarlijks festival hebben we een sterk fluctuerende jaarbegroting. In het tussenjaar wordt de programmering voorbereid en worden alle financieringswegen onderzocht en voorbereid. Het budget zal naar verwachting de komende edities tussen de €400.000-€ 450.000 liggen.

 

  1. Organisatie

De Stichting Bachfestival Dordrecht heeft geen medewerkers in vaste dienst; medewerkers zijn als zzp-er verbonden. De artistiek leider bepaalt het programma; uitvoerbaarheid wordt vastgesteld door de zakelijk leider en marketingmedewerker. Verdere functies die (op tijdelijke basis) moeten worden vervuld zijn: producent, coördinatoren voor sponsoring, educatie, vrijwilligers en kaartverkoop, technische ondersteuning. Het bestuur van het festival bestaat uit vijf leden.

 

Bestuur

Mw Jannie van der Loos, voorzitter

Dhr Hugo Meijer, secretaris

Dhr Luuk Wiertsema, penningmeester

Mw Marja Molewijk, lid

 

Beloningsbeleid
Het festival heeft geen medewerkers in vaste dienst.

De gemiddelde vergoeding van de zzp-ers ligt tussen €15,- en €25 per uur.

Het bestuur krijgt geen vergoeding.

 

Verslag van activiteiten
2010

– in totaal 120 activiteiten in hoofdprogrammering, randprogrammering, educatie, participatie, communityactiviteiten

– uitgangspunten Bach Puur & Bach Anders- hoogwaardig festival, warm ontvangen- behoorlijke media-aandacht

– voornamelijk binnenstadlocaties- beide weekeinden straatconcerten en huiskamerconcerten

– PR gericht op lokaal en landelijk- 4200 betalende bezoekers, 8300 overig

– prijsstelling tussen 12,50- -27,50 – budget € 411.000

2012

– ivm verwachte (aangekondigde) toeloop 150 activiteiten in hoofdprogrammering, randprogrammering, educatie, participatie, communityactiviteiten- uitgangspunten Bach Puur & Bach Anders omgezet in Fantasia en Die Kunst der Fuge

– hoogwaardig festival, goed ontvangen maar niet de groei gerealiseerd die in 2010 aangekondigd was in het publieksonderzoek;- beperkte media-aandacht- voornamelijk binnenstadlocaties, met uitstapjes naar periferie

– beide weekeinden straatconcerten en huiskamerconcerten- PR focus op landelijk en stukje internationaal

– 2700 betalende bezoekers, 9800 overig; – prijsstelling tussen 15-35,- – budget € 457.000