M

ANBI

ANBI informatie | 2019

Stichting Bachfestival Dordrecht
RSIN nummer: 821123282

Postbus 1141
3300 BC Dordrecht
info@bachfestivaldordrecht.nl
www.bachfestivaldordrecht.nl


Doelstelling

Vanuit de overtuiging dat de muziek van J.S. Bach een tijdloze inspiratiebron is, organiseert het Bachfestival Dordrecht een tweejaarlijks festival waarin het met Bachs muziek als kern, verbindingen legt tussen oude en nieuwe muziek, innovatieve presentatievormen, educatie, verschillende kunstdisciplines en bestaand en nieuw publiek.

Hoofdlijnen beleidsplan Bachfestival Dordrecht

PROGRAMMA:
Nationale en internationale top, hoge kwaliteit, nieuw toptalent.
Bach anno nu: combinatie met andere disciplines en nieuwe muziek. Programmalijnen duiden beleving: o.a. groots, traditie, vernieuwend. Openluchtprogramma voor nieuw publiek, educatie en verdieping. 

DOELGROEP:
Klassieke muziekliefhebbers, traditioneel & vooruitstrevend.
Nieuw publiek: liefhebbers lichtere muziek, stadsprogrammering.
Gerichte groepen deelnemers bij participatie- en educatieprojecten.

PUBLIEK:
Impuls nationale exposure door mediapartnerschap Omroep MAX.
Klassiek publiek: drukwerk, website, social media, free publicity.
Nieuw publiek: locatieprogramma, social media, free publicity.
Deelnemers: persoonlijke benadering via regionale netwerken. 

Bestuur

Gerard Schouw (voorzitter)
Arie Vat (penningmeester)
Hugo Meijer (secretaris)
Marja Molewijk (bestuurslid)

Beloningsbeleid

Bestuur – onbezoldigd
Directie – financiële verantwoording

Evaluatie

Zie evaluatieverslag

Financiële verantwoording

De balans
De staat van baten en lasten
Een toelichting

Download

Download hier de pdf met alle bijlagen waar naar verwezen wordt.