ddd

ANBI

ANBI

het Bachfestival Dordrecht is een Algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat schenken aan het festival fijne fiscale voordelen met zich mee kan brengen. In de regel is het zo dat je 125% van je gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel je schenkt €100. Je kunt dan €125 aftrekken van de inkomstenbelasting. Als je in belastingschaal van 52% zit, krijg je dus €64 terug van de belasting.

Maar veel belangrijker nog: je ondersteunt het Bachfestival om een gezonde en structurele basis te maken voor ons festival in Dordrecht.

Copyright 2018, Bachfestival Dordrecht | Privacystatement

Copyright 2018

Bachfestival Dordrecht | Privacystatement

Design by Bureau Grotesk