Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd. 
Voor de beloning van medewerkers en directie is Fair Pay de norm en wordt de CAO Nederlandse Podiumkunsten gehanteerd. De CAO tarieven worden gecorrigeerd naar ZZP-tarieven met behulp van de Digipacct rekentool. Fair pay wordt ook verwacht van partners, leveranciers en gezelschappen die in het kader van Bachfestival Dordrecht werkzaamheden verrichten.

Vertrouwenspersoon/klachten

Iedereen moet zich veilig voelen tijdens het werken voor Bachfestival Dordrecht. In de manier waarop mensen met elkaar omgaan kan bewust of onbewust grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Om dit ongewenste gedrag te voorkomen is een aantal afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in de Gedragscode sociale veiligheid en integriteit.

Wanneer een ongewenste situatie ontstaat die niet op de werkvloer opgelost of besproken kan worden, kunnen mensen zich richten tot de vertrouwenspersoon van het Bachfestival Dordrecht. Dat hoeft niet aan de leidinggevende of collega’s verteld te worden. De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en ondersteunt bij mogelijke vervolgstappen. De vertrouwenspersoon behandelt alle gesprekken vertrouwelijk. In eerste instantie worden mensen verzocht zich te wenden tot de interne contactpersonen. Wie liever spreekt met iemand die geheel niet verbonden is aan het Bachfestival Dordrecht is er Mores online, het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de culturele sector.

Vertrouwenspersonen

1. Bestuur: Simone Beunke – 06-18391412

Copyright 2018, Bachfestival Dordrecht | Privacystatement

Copyright 2018

Bachfestival Dordrecht | Privacystatement

Design by Bureau Grotesk